USB, MTP, PTP

במערכת הפעלה אנדרואיד הפועלת בטלפונים סלולריים, קיימות היו שלוש שיטות תקשורת (פרוטוקולים):

 USB - USB Mass Storage                                            
MTP - Media Transfer Protocol                                            
PTP -  Picture Transfer Protocol                                            
                         

החיבור הראשון התקני הסטנדרתי של התקני אחסון מידע היה USB פרוטוקול שידע לבצע העברת קבצים דו כיוונית בין התקני זיכרון כהתקן דיסק און קי ומערכת Windows.
במערכות החדשות קיימות שתי אופציות בלבד MTP ו- PTP בינהן יכול המשתמש לבחור את שיטת העברה הרצויה לו.

נשאלת השאלה מדוע אין למערכות ההפעלה החדשות את אופציית ה USB?
למעשה היתה בעיה בצורת עבודתם של התקנים, כאשר המשתמש חיבר את ההתקן, מערכת ההפעלה דרשה בלעדיות עליו.
כך שחיבור למערכת Windows היה מנתק את הקשר עם מערכת Android.
כל קובץ או אפליקציה שהיו על גבי זיכרון ה SD נעשו בלתי שמישים.


צריך היה לאחסן את מערכת ההפעלה במחיצה אחת ואת הנתונים במחיצה שונה ואף פעם לא לנתקם.
מחיצת System Storage ומחיצת Data storage
עקב כך חולק הזיכרון לשני חלקים לפי החלטה של היצרן. דבר שגרם למחסור או למערכת ההפעלה או לנתוני המשתמש.


בגלל שמערכת הקבצים היתה צריכה להכנס לרכיב  מ-Windows, היה צורך בפרמוט הרכיב בשיטת FAT.שיטה שהיתה מוגנת פטנט ע"י מיקרוסופט. FAT הנה מערכת קבצים ישנה וחסרת אפשרות להרשאות בזמן ש מערכת ההפעלה Android יכולה כיום להשתמש בפורמט ext4  שהוא פורמט של מערכת הפעלה Linux בכל מערכת המחיצות בגלל שהם אינם צרכים להעזר ב Windows לקריאה או כתיבה.
חיבור הטלפון או הטבלט למחשב בשיטת USB הינו נוח אולם עם הרבה חסרונות.
לכן התקנים מודרנים משתמשים בפרוטוקולים השונים מפרוטוקול זה.


  Media Transfer Protocol MTP

כאשר Android משתמשת בפרוטוקול זה, היא נראית למחשב כהתקן מדיה,
פרוטוקול העברת מדיה היה נפוץ באופן נרחב ביותר והיה כסטנדרד להעברת קבצי אודיו וקבצי מוזיקה בשימוש Windows Media player ואיפשר תחרות של חברות אחרות כמו Apple's IPod  ITunes
פרןטוקולים אלו שונים מאוד מפרוטוקול USB, לא רק שלא חשפו את מערכת הקבצים לWindows אלא גם שימשו כמערכת הפעלה ברמת הקובץ הבסיסית (RAW)
Android לא חשף את קבציו לWindows. במקום זאת המחשב מגיש שאילתא להתקן, ההתקן מגיב בהגשת רשימה של קבצים ותיקיות למחשב שיכול עתה להוריד אליו את הנתונים.
המחשב מבקש ומקבל את הנתונים באמצעות פרוטוקול התקשורת.אם המחשב רוצה להעלות קובץ, הוא שולח אותו להתקן דרך הפרוטוקול וההתקן מחליט על שמירתו.כאשר המחשב רוצה למחוק קובץ, הוא שולח בקשה להתקן "אנא מחוק את הקובץ" וההתקן מחליט על מחיקתו.
Android מחליט אם המשתמש יראה את הקבצים אם לאו כך שהמשתמש מנוע מלגעת בהם.
למעשה MTP משמש לרוב כ USB, לדוגמא התקן MTP מוצג בWindows Explorer כך שאפשר לעיין ולהעביר קבצים.
כמו כן, מערכת ההפעלה Linux מציגה את הקבצים באופן דומה ב Linux desktop file Manager

Picture Transfer Protocol - PTP 

כאשר Android משתמש בפרוטוקול זה, הוא נראה כהתקן מצלמה
MTP למעשה מתבסס על פרוטוקול PTP אך עם הרבה יותר הרחבות.
PTP עובד כמו MTP ובד"כ משמש את המצלמה הדיגיטלית. כל תוכנה התומכת בצילום דיגיטלי מטלפון Android תתמוך בצילום כשבוחרים מצב PPT. פרוטוקול זה תוכנן להיות הסטנדרד של המצלמות הדיגיטליות.
היות ו Apple תומכת בפרוטוקול זה, ניתן להעביר ל=MAC OsX אפשר להעביר תמונות למקינטוש דרך התקן ה-USB.
אם יש לך מכשירי Android ישנים, סביר להניח שתאלץ להשתמש בפרוטוקול USB בלבד, במכישרים מודרנים בעלי מערכת Android מתקדמת תוכל לבחור בין MTP ו PTP.

Restor -  שחזור מידע - רייספלד קריית אונו, טלפון: 03-6351138 052-8626088
כל הזכויות שמורות  1985-2015 ©